گزارش روزنامه همدان پیام از هجدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان و مصاحبه با مدیر عامل شرکت توان دید آتی

گزارش شنبه ۹۷/۰۹/۲۴  روزنامه همدان پیام به هجدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان پرداخته است و قسمتی از مصاحبه با مدیر عامل شرکت توان دید آتی – آقای امید رحیمیان – نیز در این گزارش آورده شده است. شما می توانید برای اطلاع از مشروح این گزارش  فایل pdf روزنامه را از اینجا دریافت کنید.