کارت مگنت رنگی

کارت مگنت یا مغناطیسی رنگی

( طلائی ، نقره ایی ، مشکی )

کارت مغناطیسی در رنگ های مختلف مانند طلائی ، نقره ایی ، مشکی کارت متصل شده توسط یک نوار کوتاه مغناطیسی است ، داده ها را می توان در ترک 1 ، ترک 2 ، ترک 3 کدگذاری کرد ، شامل داده هایی است که می توان توسط یک دستگاه کارت خوان اطلاعات مربوط به مشتری را خواند . رمزگذاری اطلاعات در نوار مغناطیسی این اجازه را می دهد تا کارت از طریق یک دستگاه کارت خوان اطلاعات روی نوار مغناطیسی را بازیابی کند .