Stormshield Data Security

استرمشیلد در برابر آسیب پذیری های متعددی که اطلاعات ارزشمند سازمان شما را با مخاطره مواجه می سازد، راهکار های حفاظتی متنوعی ارایه می کند. تهدیداتی از قبیل غفلت های کارکنان و جاسوسی صنعتی گرفته تا خطرات ناشی از ورود گوشی های هوشمند به ساختار شبکه سازمان و استفاده از ابزارهای سازمانی.

سامانه جلوگیری از نشت اطلاعاتی استرمشیلدSDS بر اساس رمزنگاری END-TO-END طراحی شده است بگونه ای که با رعایت سهولت و شفافیت در کار، از هرگونه نشت اطلاعاتی از طریق حملات MAN-IN-THE-NIDDLE ، کاربران و ادمین های نفوذی، و نشت اطلاعاتی جلوگیری می کند.

راهکارهای ارایه شده پاسخگوی کلیه کاربران کوچک تا سازمان های بزرگ می باشد.

برای دریافت اطلاعات کاتالوگ محصول را دانلود نمایید