نرم افزار اسکنر اکانتیکس

بیش از ۷۰ درصداز وب سایت ها آسیبپذیری هایی دارند که میتواند به سرقت اطلاعات حساس شرکت منجر شود. شود. مانند اطلاعات کارت اعتباری و لیست مشتریان شرکت. هکرها تلاش خود را روی برنامه های تحت وب متمرکز میکنند مانند نرم افزارهای سبد خرید تحت وب، فرمها، صفحات ورود به سیستم، محتوای پویا و غیره. با قابلیت دسترسی از هر نقطه جهان در ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته، برنامه های تحت  وب ناامن امکان دسترسی آسان به بخش مدیریت پایگاه دادههای شرکت را فراهم میکنند و همچنین به هکرها اجازه میدهند تا فعالیتهای غیر قانونی را با استفاده از سایت قربانی انجام دهند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ محصول را دانلود نمایید